Utvecklingsfiler Extensions - Vad är utvecklingsfiler och hur öppnar jag en utveckling fil?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är utvecklingsfiler och hur öppnar jag en utveckling fil?

FILTYP Kategori Filformat
.4db Development Files 4th Dimension databasstruktur Arkiv
.alb Development Files Alfa Fem Bibliotek
.arsc Development Files Android Paketresursfilen
.asc Development Files Actionkommunikations fil
.au3 Development Files AutoIt v3 Script
.bcp Development Files Borland C ++ Makefile
.btn Development Files Autoplay Media Studio Knapp Arkiv
.c Development Files C / C ++ källkod fil
.capx Development Files Construct Komprimerad projektfil
.class Development Files Java Class File
.cob Development Files COBOL källkodsfil
.config Development Files INSTÄLLNINGSFIL
.cpp Development Files C ++ källkodsfil
.cs Development Files Visual C # källkod fil
.dbo Development Files Darkbasic Objekt
.def Development Files Modul-Definition File
.dex Development Files Dalvik körbar fil
.dm1 Development Files ER / Studio Data Model Arkiv
.dmd Development Files SQL Developer Data Modeler fil
.docset Development Files Doxygen dokument som lagts in fil
.dpr Development Files Delfi Project
.dsp Development Files Visual C ++ 6 Projekt
.exp Development Files Symboler Exportera fil
.fbp Development Files wxFormBuilder Project
.fcl Development Files ForeUI Custom Library File
.fla Development Files Adobe Flash Animation
.gar Development Files GridGain Arkiv
.gitignore Development Files Git Ignorera fil
.gm81 Development Files Game Maker 8,1 projektfil
.h Development Files C / C ++ Header Arkiv
.iml Development Files IntelliJ IDEA Modul
.jav Development Files Java Källfil
.java Development Files Java källkod fil
.jnilib Development Files JNI Bibliotek
.jpd Development Files Java Process Definition
.kpl Development Files Barn programmeringsspråk Arkiv
.lgo Development Files Logo Instruktioner Fil
.list Development Files JAR Index Arkiv
.lua Development Files Lua Källfil
.m Development Files Objective-C Genomförande Arkiv
.md Development Files Wiki dokumentation
.mf Development Files Java Manifest Arkiv
.mo Development Files Maskin Object File
.nupkg Development Files NuGet paketet
.ocx Development Files ActiveX-kontroll
.pas Development Files Pascal Källfil
.pbxproj Development Files Xcode Project datafil
.pickle Development Files Python Pickle fil
.pod Development Files Perl POD fil
.py Development Files Python Script
.res Development Files C ++ följs Resource Script
.resx Development Files NET Managed Resurser Arkiv
.scc Development Files Sourcesafe källkod styrfilen
.sh Development Files Bash skalskript
.sln Development Files Visual Studio Solution File
.swc Development Files Flex Komponenter Arkiv
.vbp Development Files Visual Basic-projekt fil
.xcappdata Development Files Xcode App datafil
.xcworkspace Development Files Xcode Arbetsyta Fil
.xsx Development Files Visual Studio XML Schema layoutfilen
.xt Development Files Xdebug spårningsfil
.yml Development Files YAML Dokument