Android Filer Extensions - Vad är Android-filer och hur öppnar jag en android-fil?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är Android-filer och hur öppnar jag en android-fil?

FILTYP Kategori Filformat
.db-shm Android Files SQLite-databas delat minne fil
.db-wal Android Files SQLite Database Skriv-Ahead loggfil
.ius Android Files InfoTMIC Firmware Update File
.pak Android Files PAK (Packade) Arkiv
.sbf Android Files Android System File
.webarchivexml Android Files Android webbläsare Arkiv