Pliki rozwoju Rozszerzenia - Co to są pliki rozwoju i jak mogę otworzyć plik rozwoju?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Co to są pliki rozwoju i jak mogę otworzyć plik rozwoju?

Typ Pliku Kategoria Format pliku
.4db Development Files Struktura bazy danych 4th Dimension pliku
.alb Development Files Alpha Five Biblioteka
.arsc Development Files Plik Pakiet zasobów Android
.asc Development Files Plik ActionScript Komunikacja
.au3 Development Files AutoIt v3 Script
.bcp Development Files Borland C ++ Makefile
.btn Development Files AutoPlay Media Studio Przycisk pliku
.c Development Files Plik C / C ++ kod źródłowy
.capx Development Files Construct skompresowany plik projektu
.class Development Files Plik klasy Java
.cob Development Files Kod źródłowy pliku COBOL
.config Development Files Plik konfiguracyjny
.cpp Development Files Plik kod źródłowy C ++
.cs Development Files Visual C # kod źródłowy pliku
.dbo Development Files DarkBASIC obiektu
.def Development Files Moduł-Definition File
.dex Development Files Dalvik plik wykonywalny
.dm1 Development Files ER / Studio Data Model pliku
.dmd Development Files SQL Developer Data Modeler pliku
.docset Development Files Doxygen Set File dokumentu
.dpr Development Files Projekt Delphi
.dsp Development Files Visual C ++ 6 Projekt
.exp Development Files Symbole Eksport pliku
.fbp Development Files wxFormBuilder projektu
.fcl Development Files Biblioteka plików ForeUI klienta
.fla Development Files Adobe Flash Animation
.gar Development Files GridGain Archiwum
.gitignore Development Files Git Ignoruj ​​Plik
.gm81 Development Files Game Maker 8.1 projektu File
.h Development Files C / C ++ nagłówka pliku
.iml Development Files IntelliJ IDEA Module
.jav Development Files Plik źródłowy Java
.java Development Files Plik Kod źródłowy Javy
.jnilib Development Files Biblioteka JNI
.jpd Development Files Definicja procesu Java
.kpl Development Files Język programowania Plik dzieci
.lgo Development Files Logo Instrukcje pliku
.list Development Files Główna JAR Plik
.lua Development Files Plik Lua Źródło
.m Development Files Objective-C Plik Wdrożenie
.md Development Files Przecena Dokumentacja pliku
.mf Development Files Java pliku manifestu
.mo Development Files Maszyna obiektu pliku
.nupkg Development Files Nuget Pakiet
.ocx Development Files ActiveX Control
.pas Development Files Plik Pascal Źródło
.pbxproj Development Files Dane projektu File Xcode
.pickle Development Files Python File marynacie
.pod Development Files Perl POD pliku
.py Development Files Skrypt Pythona
.res Development Files C ++ spełnione zasobów Script
.resx Development Files .NET Managed File Resources
.scc Development Files Kod źródłowy pliku Kontrola SourceSafe
.sh Development Files Bash Shell Script
.sln Development Files Plik wizualne Rozwiązanie Studio
.swc Development Files Flex Components Archiwum
.vbp Development Files Projekt podstawowy pliku wizualna
.xcappdata Development Files Plik Dane aplikacji Xcode
.xcworkspace Development Files Xcode Workspace pliku
.xsx Development Files Visual Studio Układ pliku XML Schema
.xt Development Files Xdebug pliku śledzenia
.yml Development Files Dokument YAML