Rozszerzenia plików systemu firmy Apple - Co to są pliki applesystem i jak mogę otworzyć plik applesystem?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Co to są pliki applesystem i jak mogę otworzyć plik applesystem?

Typ Pliku Kategoria Format pliku
.icns Apple System Files Plik Mac OS X Ikona zasobów
.img3 Apple System Files iPhone img3 pliku
.scap Apple System Files EFI Firmware File