Jazyk vlozenim soubory Extensions - Jaké jsou languagedefnition soubory a jak se mohu otevřít soubor languagedefnition?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jaké jsou languagedefnition soubory a jak se mohu otevřít soubor languagedefnition?

Typ souboru Kategorie Formát souboru
.gv Language Defnition Files Graphviz DOT Soubor
.lng Language Defnition Files Jazyk Application Support Soubor