Rozšíření Java Archive soubory - Co jsou javaarchive soubory a jak se mohu otevřít javaarchive soubor?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jaké jsou javaarchive soubory a jak se mohu otevřít javaarchive soubor?

Typ souboru Kategorie Formát souboru
.war Java Archive Files Java Web Archive